Σύνδρομο DE QUERVAIN (Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα)

Τι είναι: Επώδυνη πάχυνση του ελύτρου που περιέχει το βραχύ εκτένοντα και το μακρό απαγωγό του αντίχειρα.

Συμπτώματα: Άλγος στην κερκιδική πλευρά του καρπού.

Δυσκολία στην απαγωγή του αντίχειρα.

Θεραπεία: Αρχικά τοπική έγχυση κορτικοειδών και ακινητοποίηση.

Χρόνιες περιπτώσεις διανομή του πεπαχυσμένου ελύτρου με τοπική αναισθησία.